"Is het mogelijk dat naast het wonderschone uiterlijk dezes site, zij
ook nog qualitatief hoogwaardige inhoud bevat?" horen wij u vragen nadat u
een eerste blik hebt geworpen op deze verzamelplaats van creatieve
uitingen opborrelend door een niet aflatend gevoel van verveling. Welnu,
wij kunnen dit uiteraard slechts bevestigen. Gaat en dwaalt rond in deze
ruimte, laat u inspireren door deze hoogst intellectuele werkstukken.
Geniet! Als onze bescheiden mening u niet weet te overtuigen, werp dan een
blik op de reacties geplaatst onder de het kopske SOA. Al deze
steunbetuigingen hebben ons ervan overtuigd het vullen dezer plaats te
continueren.

Met gevoelens van hoogachting en diep respect,

Herr Kugelschreiber
Herr Zwölf.